Inne

Trudno się dziwić, że w takich warunkach, zamożni Ukraińcy spoglądają za swoją zachodnią granicę. Już w 2014 r. polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnotowało wyraźny wzrost liczby i powierzchni mieszkań kupowanych przez obywateli Ukrainy. Najnowsze dane wskazują, że w minionym roku polskie „M” jeszcze bardziej kusiły Ukraińców. Dzięki temu został osiągnięty historyczny wynik.

W 2015 r. Ukraińcy po raz pierwszy kupili więcej lokali od Niemców

Wiekowa ustawa z 24 marca 1920 r. nakłada na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązek corocznego przedstawiania danych o liczbie nieruchomości zakupionych przez cudzoziemców. Dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć, ile lokali na terenie Polski zakupili obywatele innych krajów. Informacje podawane przez MSW dotyczą zarówno mieszkań nabywanych bez zezwolenia, jak i tych nielicznych „M”, których nabywca powinien posiadać formalną zgodę ministerstwa – tłumaczy Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Dodatkowych formalności nie musi załatwiać np. cudzoziemiec kupujący samodzielny lokal mieszkalny (poza strefą nadgraniczną).

Reklama

Najnowsze dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazują, że w 2015 r. doszło do bezprecedensowej zmiany. Obywatele Ukrainy po raz pierwszy mieli największy udział w powierzchni nabywanych mieszkań (patrz poniższy wykres). Dotychczas to Niemcy byli najważniejszą grupą wśród zagranicznych inwestorów mieszkaniowych. Według danych MSW, sąsiedzi zza zachodniej granicy w 2015 r. kupili 17% wszystkich mieszkań nabywanych przez cudzoziemców. Analogiczny wynik dla obywateli Ukrainy wyniósł 18% (patrz poniższy wykres). Stosunkowo duży udział w powierzchni zakupionych lokali mieli również:

  • Brytyjczycy - 7%
  • Francuzi - 5%
  • Włosi - 5%
  • Białorusini - 4%
  • Rosjanie - 4%
  • Szwedzi - 3%
  • Amerykanie - 3%
  • Austriacy - 3%
  • Chińczycy - 3%

Udział nabywców z każdego innego kraju, nie przekroczył poziomu 3%. Jeśli uwzględnimy pozostałe państwa globu (poza wyżej wymienionymi), to okaże się, że ich obywatele nabyli 28% metrażu mieszkań sprzedanych cudzoziemcom. W 2015 r. wszyscy obcokrajowcy nabyli 3441 mieszkań na terenie kraju. Najwięcej lokali mieszkalnych i użytkowych cudzoziemcy kupili w Warszawie (1613), Krakowie (664), Wrocławiu (349), Poznaniu (213) oraz Gdańsku (131).