"1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2015 rok w wysokości 1 346 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 w wysokości 21 625 550,91 HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy oddziału" – czytamy w uchwale.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu 2,16 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.

Mercator Medical odnotował 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,35 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.

(ISBnews)