"Wyniki I półrocza były bardzo dobre. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji prognozy" – powiedział Górowski w rozmowie z ISBnews.

Wśród pozytywnych czynników wpływających na wyniki była sytuacja na rynku surowców, gdzie nie doszło do gwałtownych wzrostów cen. Spółka poprawia także rentowności, między innymi dzięki nowym liniom produkcyjnym.

W I półroczu przychodu spółki wzrosły o 12,9% r/r do 44,79 mln zł, a zysk netto wzrósł o 61,7% r/r do 3,89 mln zł. Zdaniem prezesa, spółka nadal ma potencjał do podobnego wzrostu rentowności.

"Cały czas jesteśmy zdania, że taka sytuacja, jaką odnotowaliśmy za półrocze, będzie też w przyszłości. Cały czas mamy potencjał do kontynuowania tego trendu" – powiedział prezes.

Wskazał też, że spółka planuje nadal podążać ścieżką organicznego rozwoju, czyli zwiększania mocy produkcyjnych i automatyzacji procesów przetwórczych. Nakłady inwestycyjne zaplanowane na 2016 r. wynoszą 15,3 mln zł, z czego w I półroczu zrealizowano 7,02 mln zł.

Gekoplast obecnie nie planuje pozyskiwać środków na rozwój poprzez emisję akcji, planowane teraz inwestycje będą finansowane ze środków własnych lub kredytów.

"Gdyby była większa potrzeba, czy to inwestycji, czy akwizycji, to na pewno będziemy rozważać wariant emisji. Na razie nie ma nic konkretnego" – powiedział Górowski.

Prognoza wyników finansowych na rok 2016 zakłada wypracowanie przez Gekoplast 7,5 mln zł zysku netto (+36% rok do roku) przy 101,6 mln zł przychodów (+21% rdr).

Gekoplast specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w takich segmentach rynku, jak: płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, wyroby wtryskowe, wyroby rozdmuchowe, opakowania z tektury. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2015 r., zaś w maju br. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)