"Osiągnięcie zmniejszonych o 12,3% przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku w porównaniu z I półroczem 2015 roku spowodowały przede wszystkim takie czynniki, jak realizacja większości projektów wiatrakowych przez spółkę zależną Viatron S.A w II półroczu 2016 roku i spadek przychodów spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A." - czytamy w komunikacie.

W I kw. 2016 roku przychody grupy Herkules wyniosły 22 853 tys. zł co oznacza, że przychody w II kw. 2016 roku (33 342 tys. zł) w stosunku do I kw. 2016 roku wzrosły o 45,9%, podano także.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)