Indonezja aktywnie działa na rzecz pokojowego rozwiązania sporów terytorialnych dotyczących Morza Południowochińskiego - powiedział we wtorkowym wystąpieniu prezydent tego kraju Joko Widodo.

Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, w ramach rozpatrywania pozwu złożonego przez Filipiny, uznał 12 lipca za bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej. Władze w Pekinie zbojkotowały prowadzone przed Trybunałem postępowanie; chińskie MSZ odmówiło orzeczeniu jakiegokolwiek znaczenia prawnego.

"Dzięki pokojowym negocjacjom Indonezja stara się być cały czas aktywnie zaangażowana w rozwiązanie konfliktu na Morzu Południowochińskim" - powiedział Widodo odnosząc się do wyroku haskiego trybunału. "Cały czas nakłaniamy do pokojowych rozwiązań międzynarodowych konfliktów" - podkreślił prezydent w przemówieniu wygłoszonym przed środowym świętem niepodległości Indonezji.

Orzeczenie Trybunału oznacza, iż Chiny naruszyły tradycyjne filipińskie prawa połowowe w rejonie mielizny Scarborough Shoal oraz pogwałciły suwerenne prawa Filipin poprzez eksplorację złóż ropy i gazu na ławicy Reed Bank. Obie wspomniane formacje fizjograficzne wchodzą w skład archipelagu Spratly, do którego różnych części zgłaszają także roszczenia Wietnam, Malezja i Brunei.