Zysk operacyjny wyniósł 5,87 mln zł wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,16 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 33,45 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 4,83 mln zł zysku netto w porównaniu z 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 70,87 mln zł w porównaniu z 59,65 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która stanowi 94% łącznych przychodów spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 55,6 mln zł do 66,9 mln zł (wzrost o 20%). Spółka odnotowała wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie odzieży formalnej jak i 'smart casual', gdzie zauważalne są najwyższe w stosunku do zeszłego roku przyrosty sprzedaży" - podano w komentarzu do wyników.

"W I półroczu 2016 roku spółka zrealizowała zysk brutto na poziomie 5 640 tys. zł vs 6 035 tys. zł w I półroczu 2015 roku. Spadek o ok. 0,4 mln zł wynika z ujemnego salda różnic kursowych w roku 2016 w związku z niekorzystnym kursem w stosunku do roku 2015 [...] różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością netto środków trwałych spowodowała konieczność aktualizacji wartości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powyżej opisane zmiany miały negatywny wpływ na wynik finansowy spółki w bieżącym okresie w kwocie 810 tys. zł." - podano również.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku spółka Bytom posiadała 99 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 10 834 m2, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 r. było to 86 sklepów o powierzchni 8 828 m2. W I półroczu 2016 roku otworzono 2 nowe lokalizacje (Opole Solaris oraz Głogów Galeria Głogovia) oraz powiększono 4 istniejące lokalizacje (Poznań Plaza, Warszawa Targówek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Luboń Factory) o łącznej powierzchni 521 m2.

W II półroczu planowane jest otwarcie kolejnych placówek detalicznych oraz powiększanie powierzchni w istniejących centrach handlowych. Zwiększenie powierzchni dotyczy sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii spółki zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (120-130 m2) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki, czytamy dalej.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)