Obecnie Enea oczekuje pogorszenia perspektyw dla obszaru OZE wobec wcześniej oczekiwanej poprawy, wynika z raportu półrocznego.

Oprócz spadku produkcji negatywnie na obszar wpłynie spadek cen i wolumenu praw majątkowych OZE, a pozytywnie optymalizacja kosztów obszaru woda.

W pozostałych obszarach Enea podtrzymała wcześniej zakładaną perspektywę. W wydobyciu, dystrybucji i obrocie spodziewany jest spadek, natomiast perspektywa dla energetyki konwencjonalnej jest neutralna.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)