Według szacunków Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Podlaskiem do pobierania świadczenia 500 plus uprawnionych jest blisko 86,9 tys. rodzin.

Do końca lipca w regionie złożono 85,5 tys. wniosków (71,1 tys. w formie papierowej, pozostałe - w elektronicznej), z czego dla 80,5 tys. wniosków wydane zostały decyzje i rozpoczęła się wypłata pieniędzy. "Program realizowany jest prawidłowo" - ocenił wojewoda.

Dodał, że pieniądze wypłacają wszystkie podlaskie gminy. W skali województwa tylko w trzech przypadkach rodziny nie dostają pomocy finansowej, a zamiast niej - pomoc rzeczową lub opłacane są im usługi.

Największe kwoty wypłacane są w dużych miastach, bo tam jest najwięcej rodzin uprawnionych do świadczenia 500 plus; w stolicy województwa Białymstoku wypłacono dotąd blisko 44 mln zł.

Na mocy działającego od 1 kwietnia rządowego programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy. (PAP)