Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Pekabex odnotował 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22 mln zł wobec 19,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,35 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 179,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 3,26 mln zł wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2015 r.

(ISBnews)