"Złoże Langfjellet na koncesji PL442 zostało odkryte w wyniku prowadzonego w sierpniu br. wiercenia otworu poszukiwawczego. Według wstępnych szacunków operatora złoża - firmy Det Norske - jego potencjał wynosi od 24 do 74 mln baryłek ropy naftowej. Dla porównania potencjał eksploatowanego przez Lotos Petrobaltic bałtyckiego złoża B8 to ok. 30 mln baryłek" - czytamy w komunikacie.

Lotos Norge posiada 10-proc. udział w złożu Langfjellet. Koncesja PL442 została kupiona przez Lotos Norge w 2013 roku, w ramach tzw. pakietu Heimdal. Znajduje się w niej również złoże ropy Frigg Gama Delta.

Obecnie toczą się badania i będą prowadzone dalsze prace, które przyniosą bardziej precyzyjne informacje o wielkości zasobów potwierdzonego już złoża, wskazano.

"Po sierpniowej dostawie 2 milionów baryłek ropy z Bliskiego Wschodu, Lotos stawia kolejny krok na drodze ku niezależności energetycznej Polski. Zmierzamy w jasno wytyczonym kierunku i jak widać, w ostatnim czasie osiągamy coraz większe sukcesy we wzmacnianiu potencjału surowcowego naszego państwa. Po latach zastoju w dywersyfikacji dostaw surowców pozyskiwanych i przetwarzanych przez Lotos, zwiększamy intensywność współpracy z naszymi partnerami. Mam nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom, Lotos stanie się wkrótce synonimem troski o patriotyzm gospodarczy i prawdziwą polską niezależność – także tą energetyczną" - powiedział prezes Grupy Lotos Robert Pietryszyn, cytowany w komunikacie.

"Spółka Lotos Norge stanowi jeden z filarów, w oparciu o które chcemy rozwijać potencjał wydobywczy koncernu. Warto przypomnieć, że tydzień temu udało się z sukcesem zakończyć operację usunięcia wadliwej platformy z norweskiego złoża Yme, w którym Lotos Norge ma 13 mln baryłek ropy. Również w sierpniu informowaliśmy o planach zagospodarowania złoża Utgard. Zasoby wydobywalne Lotos Norge w tym złożu wynoszą 10,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej" - dodał wiceprezes ds. operacyjnych Marcin Jastrzębski.

Reklama

W II kwartale 2016 r. średnie dzienne wydobycie LotosU wyniosło 28,5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Obok wydobycia na szelfie norweskim, Lotos wydobywa również ropę w Polsce (Morze Bałtyckie) i na Litwie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.