"Aktywa te obejmują w szczególności:
- Elektrownię Rybnik;
- elektrociepłownię w Krakowie, Elektrociepłownię w Gdańsku, elektrociepłownię w Gdyni, elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Toruniu;
- elektrociepłownie i sieć ciepłowniczą w aglomeracji wrocławskiej, elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze (należące do spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. oraz jej spółki zależnej Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.);
- inwestycję w blok gazowy w Toruniu (w ramach EDF Gaz Toruń sp. z o.o.)" - czytamy w komunikacie.

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji partnerzy przeprowadzą szczegółowe badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, podano także.

W czerwcu br. ofertę na na osiem elektrociepłowni EdF w Polsce złożył CEZ.

EDF ma 10-proc. udział w rynku energii elektrycznej i 15-proc. udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

>>> Czytaj też: Ropa będzie jeszcze tańsza? W ciągu kilku tygodni globalna nadwyżka surowca może się nawet potroić