Koncepcja ta zakłada, że zdolność do przyjmowania uchodźców i imigrantów powinna być dopasowana do rozwoju gospodarczego danego kraju i m.in. możliwości jego rynku pracy.

"Sądzę, że podejście poszukiwania rozwiązań jest pozytywne" - powiedziała na konferencji prasowej Merkel.