Jak powiedział dziennikarzom, prowadzone w ramach ćwiczeń kontrole kierowców będą miały charakter wyrywkowy, gdyż policja nie chce ograniczać ruchu na przejściach granicznych. Druga część ćwiczeń odbędzie się na granicach z Austrią i Niemcami, gdzie w grę wchodzi nielegalne przedostawanie się migrantów z ośrodków azylowych w pobliżu granicy z powrotem do Czech.

Podstawę dla ćwiczeń na granicy ze Słowacją stanowi fikcyjne rozporządzenie rządu, wprowadzające tam pierwszy czyli najściślejszy stopień kontroli. Ochrona obejmie 250 kilometrów zielonej granicy i 16 przejść granicznych. W akcji weźmie udział 300 policjantów, 140 żołnierzy i 30 celników.

Ćwiczenia na granicach z Austrią i Niemcami mają dotyczyć 11 przejść granicznych, w których okolicach znajdują się placówki dla uchodźców. Skieruje się tam wyłącznie policjantów dla zbadania sytuacji na wypadek gdyby migranci chcieli się masowo przedostawać do Czech.

>>> Czytaj też: Azylanci z Bliskiego Wschodu wybierają Europę Zachodnią. A kto wybiera Polskę? [WYKRESY]