Polnord

Polnord spodziewa się sprzedaży mieszkań w całym 2016 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformował ISBnews prezes Dariusz Krawczyk. W jego opinii, spółka konsekwentnie realizuje przyjętą w marcu strategię, obniżając koszty, zwiększając rentowność i rozbudowując ofertę, która do grudnia ma się powiększyć o m.in. nową inwestycję w Gdańsku. >>>>

Polnord liczy na znalezienie inwestorów dla dwóch budynków w swoim kompleksie Wilanów Office Park do końca II kw. 2017 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Krawczyk. >>>>

ABC Data

Grupa kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 444 mln zł we wrześniu br., podała spółka. >>>>

Reklama

IMS

IMS zamknął I transzę programu skupu akcji własnych bez realizacji w związku z brakiem wpływu ofert zbycia, podała spółka. >>>>

Synektik

Synektik wypowiedział umowę dystrybucyjną z producentem urządzeń diagnostycznych USG oraz aparatów RTG Siemens Healthcare, poinformowała spółka. Wypowiedzenie umowy upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku. >>>>

Briju

Briju odnotowało 72 mln zł przychodów ze sprzedaży we wrześniu, co oznacza wzrost o 21,8%, podała spółka. >>>>

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens otrzymał decyzję Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej w sprawie przyznania ulg inwestycyjnych w związku z rozwojem produkcji włóknin w zakładzie produkcyjnym Znojmo-Přímětice poprzez inwestycję w nową linię produkcyjną, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację Mostostalu Zabrze do "kupuj" z "trzymaj", obniżając jednocześnie cenę docelową do 1,4 zł za akcję z 2,32 zł, wynika z raportu datowanego na 5 października. >>>>

Dom Development

Dom Development zdecydował o emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 120 mln zł w celu zastąpienia wcześniejszych papierów, podała spółka. Emisja planowana jest do końca roku. >>>>

Master Pharm

Master Pharm zawarł porozumienie dotyczące zmiany terminu negocjacji warunków przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii maksymalnie do końca 31 października 2016 roku, poinformowała spółka. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,7 mln zł we wrześniu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za wrzesień 2015 r. wyniosły 10,8 mln zł. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (UZS) aneks do umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego o wartości nie więcej niż 73,17 mln zł netto, podało Asseco. >>>>

PKM Duda

Sąd zarejestrował zmianę nazwy PKM Duda S.A. na Gobarto S.A. od 7 października, poinformowała spółka. >>>>

Petrolinvest

Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Unipetrol – spółka zależna PKN Orlen - wznowił proces produkcyjny w rafinerii w Kralupach po awarii instalacji krakingu katalicznego (Fluid Catalytic Crac, FCC), do której doszło w maju tego roku, podała grupa. >>>>

Action

- Action w restrukturyzacji przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października, podała spółka. >>>>

Pekaes

W wezwaniu KH Logistyka oraz PEK II SCSp na Pekaes złożono zapisy na 10 087 503 akcji, reprezentujących 33,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący Pekao Investment Banking. >>>>