Zmiany cen towarów i usług - wrzesień 2016, źródło: GUS / Media

GUS podał też, że w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. ceny spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,9 proc.

GUS podał też, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (w tym ceny towarów wzrosły o 0,1 proc, przy spadku cen usług – o 0,3 proc.).

Zmiany cen towarów i usług - wrzesień 2016, źródło: GUS / Media

Jak zauważyli analitycy Urzędu w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny transportu (o 1,1 proc.), odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) i mieszkania (o 0,1 proc.), które - jak wyliczył Urząd - podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,03 p. proc.

Niższe były ceny związane z rekreacją i kulturą (o 1,4 proc.), zdrowiem (o 0,9 proc.) i żywności (o 0,2 proc) - obniżyły one ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,05 p. proc.

>>> Czytaj też: Ranking zysków z inwestycji. Na czym zarabia się dziś najwięcej?