"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

3 383,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 137,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 189,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 39,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 176,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 112,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 125,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)