"Do końca 2016 r. spółka planuje wydać 3 nowe gry na urządzenia mobilne. Największym obecnie realizowanym projektem spółki jest gra snajperska, której debiut przewiduje się na I połowę 2017 r. Jej produkcja oraz następnie konsumpcja przez graczy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że w październiku br. liczba pobrań gier wyniosła 7,4 mln. "Łączna skumulowana liczba pobrań do dnia 31.10.2016 r. wyniosła 178,8 mln" - czytamy dalej.

T-Bull począwszy od grudnia 2016 r., dziesiątego dnia każdego miesiąca będzie publikował informację o łącznej liczbie pobrań jego aplikacji w poprzednim miesiącu oraz o łącznej skumulowanej liczbie pobrań do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Spółka będzie również informowała o debiutach kolejnych gier (udostępnienie na pierwszej platformie dystrybucyjnej).

Akcje T-Bull debiutują dzisiaj na NewConnect. To 407. spółka notowana na NewConnect oraz 13 debiutantem na tym rynku w 2016 roku.

T-Bull to producent gier mobilnych. Obligacje spółki są notowane na Catalyst.

(ISBnews)