"Upoważnia się zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia" - czytamy w uchwale.

Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 3 za jedną akcję i nie wyższą niż 12 zł.

"Spółka może nabyć taką liczbę akcji własnych, których łączna wartość nominalna wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego spółki, tj. kwoty 20 779 464 zł, a tym samym liczba akcji nabywanych na podstawie upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę nie może być wyższa niż 2 077 946" - czytamy dalej.

Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, podano także.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych. Spółka debiutowała na GPW w 2006 r.

(ISBnews)