"Do końca 2020 r. bank zamierza:

• osiągnąć rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,

• obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,

• utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 pb,

• efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ROE netto Grupy PKO BP w 2015 r. wyniósł 9% (wobec 12,4% w 2014 r.), wskaźnik C/I zaś - 56,6% (wobec 47,1% w 2014 r.).

"Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, bank adresuje wyzwania do 2020 r. w celach strategicznych:

• wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw,

• satysfakcja klienta,

• wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,

• proste i sprawne procesy - 'szybciej i bez papieru',

• najlepszy pracodawca,

• innowacyjność i nowe źródła przychodów,

• lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa" - czytamy dalej.

Dzięki realizacji strategii, PKO BP chce być dopasowany do potrzeb klienta oraz dostępny poprzez integrację pomiędzy kanałami, chce też rosnąć stabilnie dzięki efektywnym procesom wewnętrznym. Chce też być "innowacyjny dla klientów i dla polskiej gospodarki" oraz ma ambicje grać wiodącą rolę w obszarze produktów finansowych i usług dodanych, podano także w materiale.

"Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości banku oraz transparentna komunikacja" - podsumowano w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)