Zysk operacyjny wyniósł 93,65 mln HUF wobec 79,06 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 962,33 mln HUF w III kw. 2016 r. wobec 1 122,14 mln HUF rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 224,31 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 177,36 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 575,36 mln HUF w porównaniu z 3 172,98 mln HUF rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)