OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 r. z 23 grudnia na 28 grudnia, podała spółka.


Wcześniej OPTeam podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71 zł za akcję.

Liczba wszystkich akcji spółki objętych zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi 7 299 666.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)