Zysk operacyjny wyniósł 0,61 mln zł wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,22 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 24,14 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 66,09 mln zł w porównaniu z 90,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 3,38 mln zł wobec 15,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)