"W nawiązaniu do opublikowanego 31 sierpnia 2015 roku w systemie EBI raportu bieżącego nr 15/2015, w którym zarząd Lokum Deweloper S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okresy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z komentarzem i założeniami, zarząd Spółki informuje, iż dokonał cyklicznej - pozytywnej oceny możliwości realizacji opublikowanych szacunków i przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko o podtrzymaniu prognozy wyników finansowych dla Grupy Lokum Deweloper na koniec roku obrotowego 2016" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Według zaprezentowanej w ub.r. prognozy w 2016 r. zysk EBITDA ma wynieść 47,3 mln zł, a zysk EBIT ma sięgnąć 46,61 mln zł. Z kolei skonsolidowany zysk netto ogółem (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz udziałom niekontrolującym) prognozowany jest na poziomie 42,38 mln zł.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 20,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,64 mln zł w porównaniu z 63,66 mln zł rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W ub.r. zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych lokali - 486, co oznacza wzrost o 37% r/r.

(ISBnews)