Zysk operacyjny wyniósł 22,73 mln zł wobec 76,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 712,21 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 935,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 243,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 334,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 472,98 mln zł w porównaniu z 2 853,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 242,7 mln zł wobec 333,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)