"Do końca roku zamierzamy wydać jeszcze ok. 1 mld zł, głównie na inwestycje w wytwarzanie. Łłczny capex na 2016 r. wyniesie ok. 2,8 mld zł" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

W okresie I-III kw. 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły 1,85 mld zł. Ponad połowa - 51% - tych środków została przeznaczona na segment Wytwarzanie, a na Dystrybucję wydano z tej puli 35%. Pierwotny plan na 2016 r. zakładał capex na poziomie 3,4 mld zł.

"Obecnie najważniejszym projektem w tym segmencie pozostaje budowa bloku Ostrołęka C. Nie wykluczamy także akwizycji, czego dowodem jest złożenie ofert na zakup aktywów EDF International SAS oraz na 100% akcji Engie Energia Polska" - dodał prezes.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)