Zysk operacyjny wyniósł 2,81 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,48 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 30,41 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 10,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,97 mln zł w porównaniu z 86,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 6,91 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.

(ISBnews)