"Naszym celem będzie utrzymanie dwucyfrowego ROE w 2017 roku. Raczej jesteśmy pewni, jeżeli chodzi o licznik, czyli zysk. Oczywiście ważne jest to, co będzie się działo w zakresie regulacyjnym. To mianownik, który będzie zależał od wymogów kapitałowych. Pytanie, czy one wzrosną, bo pojawiają się kolejne propozycje ich zwiększania" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

"Elementem, który wyłączam z analizy jest kwestia wypłat chronionych depozytów, które dziś obciążają banki, a nie budżet. Tę wiedzę ma regulator. W ubiegłym roku były wypłaty, w tym również. Nie wiem, co się wydarzy w 2017 r." - zaznaczył prezes.

Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 11,8% w III kw. br. Na koniec III kw. (ostatnie 4 kwartały) wskaźnik ROE wyniósł 9,4%.

Bank Handlowy odnotował 144,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 140,9 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 471,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 508,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)