Strata operacyjna wyniosła 20,41 mln zł wobec 47,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,83 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 53,94 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 84,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 363,76 mln zł w porównaniu z 263,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 36,35 mln zł wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)