Zysk operacyjny wyniósł 1,98 mln zł wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,34 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 35,54 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 1,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 31,8 mln zł w porównaniu z 64,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 2,79 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2015 roku Wikana sprzedała 251 mieszkań.

(ISBnews)