Unia Europejska dofinansuje 16 inwestycji infrastrukturalnych i transportowych kwotą 8 mld zł z Instrumentu Łącząc Europę (CEF) - poinformowano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Jak wynika z komunikatu, dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane przez pięć podmiotów – PKP PLK, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz spółkę CARGOTOR. Większość tych inwestycji zostanie zakończona w 2020 roku.

"Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich 16 projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł)" - podano w komunikacie.

W drugim naborze wsparcie CEF otrzymały:

INWESTYCJE PKP PLK S.A.

Reklama

1. Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków (wsparcie UE: 410 mln euro),

2. Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok (wsparcie UE 303 mln euro),

3. Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej (wsparcie UE: 320 mln euro),

4. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola (wsparcie UE: 73 mln euro),

5. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk (wsparcie UE: 116 mln euro),

6. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol (wsparcie UE 110 mln euro),

7. Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec (19 mln euro),

8. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni (wsparcie UE: 162 mln euro),

9. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice, wraz z zabudową ERTMS na odc. do Zawiercia (wsparcie UE: 7,6 mln euro),

10. Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu (122 mln euro);

INWESTYCJA GDDKiA

11. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (wsparcie UE: 123 mln euro),

INWESTYCJE ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

12. Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku (wsparcie UE: 94 mln euro),

13. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku (wsparcie UE: 24 mln euro),

14. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej (wsparcie UE: 0,5 mln euro, projekt realizowany z Miastem Gdańsk),

INWESTYCJA PAŻP

15. SESAR Deployment Programme implementation 2015 - Cluster 3 (wsparcie UE: 3 mln euro),

INWESTYCJA CARGOTOR SP. Z O.O.

16. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne (wsparcie UE 3,2 mln euro).

>>> Czytaj też: KE zatwierdziła 7,95 mld zł wsparcia na zamykanie polskich kopalń