Zysk operacyjny wyniósł 7,33 mln euro wobec 4,15 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,11 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 57,97 mln euro rok wcześniej.

"Wyniki spółki w trzecim kwartale były zgodne z naszymi oczekiwaniami i w dużej mierze odpowiadały wynikom z poprzednich dwóch kwartałów. Zysk EBITDA osiągnął wartość 113 mln euro i nie podlegał znaczącym wpływom czynników zewnętrznych, ponieważ ceny polimerów pozostawały stabilne. Utrzymaliśmy wysoki poziom produkcji, dostosowany do wielkości sprzedaży" - powiedział dyrektor generalny i członek rady dyrektorów František Řezáč, cytowany w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 13,03 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,83 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 157,77 mln euro w porównaniu z 169,64 mln euro rok wcześniej.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)