Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 54 zł. W piątek około godziny 13:00 za akcję płacono 54,6 zł.

"Niskie zalewarowanie na poziomie 1,3x EBITDA na koniec 3Q'16, mała kapitałochłonność biznesu (CAPEX/przychody = ok, 9%) oraz wysoka konwersja wyniku EBITDA na przepływy operacyjne (rzędu > 90%) przekładają się na możliwość wypłaty dywidendy począwszy od 2017 r. Przy założeniu stopy wypłaty dywidendy rzędu 75%, DivYield w 2017 r. wynosi 2,6% i rośnie do 5,2% w 2020 r." - czytamy w raporcie.

Analitycy DM mBanku prognozują, że zysk netto WPH wzrośnie do 56,5 mln zł w 2016 r., przy przychodach na poziomie 413 mln zł.

(ISBnews)