"Zakupiona nieruchomość stanowi część nieruchomości objętych przetargiem, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. O zakupie pozostałej części nieruchomości objętych w/w przetargiem emitent poinformuje w odrębnym raporcie" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że zawarta umowa jest umową warunkową, z uwagi na przysługujące Skarbowi Państwa - Lasom Państwowym ustawowe prawo pierwokupu.

"Spółka zależna planuje realizację na zakupionej nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 252 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 10 344 m2" - czytamy także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2015 roku Murapol sprzedał 2 400 mieszkań.

(ISBnews)