Zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 4,59 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4,37 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 12,7 mln zł w porównaniu z 10,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 4,57 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)