IMS, w ramach II transzy programu skupu akcji, chce skupić 300 tys. akcji własnych po 2,7 zł sztuka, podała spółka."Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez spółkę to 300 000 sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,70 zł za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II transzy skupu uprawniają do 300 000 głosów, stanowią 0,90 % kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie.

IMS tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)