"Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji spółki, tj. 8 056 440 akcji spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł każda" – czytamy w komunikacie.

Graal to producent produktów i przetworów z ryb. Zadebiutował na GPW w 2005 roku.

(ISBnews)