"Poprawki wprowadzają także zasadę corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych kwoty zmniejszającej podatek. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkładać będzie Radzie Ministrów, w terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji, informację o wynikach dokonanej weryfikacji oraz propozycje zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych" - napisano.

Senat przyjął w poniedziałek poprawki, według których kwota wolna od podatku wzrosłaby w przyszłym roku do 6,6 tys. zł, ale skorzystałyby z niej osoby zarabiające rocznie tylko taką właśnie kwotę lub mniejszą. Oznacza to, że nie zapłacą one podatku w ogóle. W przypadku dochodów od 6600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać, a dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie ona tyle, co obecnie, czyli 3091 zł.

Według poprawek dla osób o dochodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie, kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.

>>> Czytaj też: Nocne głosowanie w Senacie. 6,6 tys. zł kwoty wolnej dla najbiedniejszych