"Warunki umów pożyczek zakładają konwersję na kapitał zakładowy spółki, co oznacza, że spłata pożyczek nastąpi przez objęcie przez akcjonariuszy akcji nowej emisji. Zawarcie umów pożyczek konwertowalnych ma związek z ogłoszeniem przez spółkę nowej strategii rozwoju oraz zwołaniem na dzień 12 grudnia 2016 r. walnego zgromadzenia w celu upoważnienia zarządu do wyemitowania do 12 mln nowych akcji w ramach kapitału docelowego" - czytamy w komunikacie.

W celu umożliwienia inwestorom instytucjonalnym, w szczególności funduszom inwestycyjnym nabycia akcji spółki przed rejestracją kapitału docelowego, spółka zwróciła się do wybranych akcjonariuszy, aby umożliwili zbycie posiadanych przez nich akcji na rzecz tych inwestorów, a następnie aby przekazali spółce środki uzyskane ze sprzedaży w formie pożyczek konwertowalnych z obowiązkiem późniejszego objęcia takiej samej liczby akcji w ramach kapitału docelowego. W tym celu spółka zleciła Domowi Maklerskiemu Vestors przeprowadzenie przyśpieszonego procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w szczególności funduszy inwestycyjnych, podano w informacji.

"W następstwie ww. procesu budowy księgi popytu sprzedano łącznie 5 733 346 akcji w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 12,2% kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 6 020 013,30 zł. W sprzedaży istniejących akcji spółki w ramach procesu zbycia organizowanego przez Vestors Dom Maklerski wzięli udział następujący akcjonariusze: Listella, prezes Rafał Bauer oraz spółka Soho Development. Akcjonariusze ci zobowiązali się wobec organizatora że przeznaczą środki pozyskane ze zbycia akcji na udzielenie spółce pożyczek konwertowalnych a następnie na objęcie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego w takiej samej liczbie jak liczba sprzedanych obecnie akcji" - czytamy dalej.

Spółka zawarła z Listella umowę pożyczki konwertowalnej w kwocie 3,55 mln zł pozyskanej ze sprzedaży 3 387 375 akcji spółki. Całość wierzytelności z tytułu umowy pożyczki konwertowalnej zostanie przeznaczona na opłacenie akcji nowej emisji spółki po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji przez Listella tj. 1,05 zł za jedną akcję.

Spółka zawarła z Soho Development umowę pożyczki konwertowalnej w kwocie 2,02 mln zł pozyskanej ze sprzedaży 1 924 570 akcji spółki. Całość wierzytelności z tytułu umowy pożyczki konwertowalnej zostanie przeznaczona na opłacenie akcji nowej emisji po cenie równej cenie sprzedaży akcji przez Soho Development tj. 1,05 zł za jedną akcję.

Spółka zawarła z Rafałem Bauerem umowę pożyczki konwertowalnej w kwocie 442 tys. zł pozyskanej ze sprzedaży 421 401 akcji spółki. Całość wierzytelności z tytułu umowy pożyczki konwertowalnej zostanie przeznaczona na opłacenie akcji nowej emisji spółki po cenie 1,05 zł za jedną akcję.

"Niezwłocznie po rejestracji i po objęciu akcji w ramach kapitału docelowego, Listella, Soho Development oraz Rafał Bauer powrócą do stanu liczbowego posiadania akcji nie mniejszego niż przed zbyciem akcji w ramach budowania księgi popytu. […] Proces zbycia akcji w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu umożliwił inwestorom instytucjonalnym w szczególności funduszom inwestycyjnym nabycie akcji spółki będących w obrocie na rynku GPW bez potrzeby oczekiwania na zarejestrowanie podwyższenia kapitału. […] Ostateczna cena emisyjna akcji nowej emisji będzie zgodnie z planowanymi uchwałami WZA uzależniona od zgody rady nadzorczej spółki" - podsumowano w komunikacie.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). W 2015 r. miała 44,67 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)