"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis S.A. wyraża zgodę na sprzedaż za całkowitą cenę netto 10 500 000 zł, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu 'Mercure Opole' położonego przy Alei Krakowskiej 57-59 w Opolu, działającego jako oddział pod firmą 'Orbis' S.A. Oddział Hotel 'Mercure Opole' w Opolu. Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do hotelu i prowadzonej przez hotel działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości [..], a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności" – czytamy w uchwale.

We wcześniej udostępnionym uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że obiekt przynosi coraz mniej satysfakcjonujące wyniki finansowe i wymagałby poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych, co nie jest zgodne z planami rozwoju własnych inwestycji Orbisu, skierowanych w Polsce na 8 największych aglomeracji. W efekcie w toku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto przedwstępną umowę sprzedaży.

Orbis zawarł wcześniej z nabywcą umowę franszyzy, w efekcie czego hotel nadal będzie działał pod marką "Mercure".

Hotele grupy Orbis działają pod działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Na koniec 2015 roku sieć Grupy składała się z 108 hoteli, dysponujących około 18,8 tys. pokoi. Większość z nich (64 obiekty) funkcjonowało w Polsce.

(ISBnews)