Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Kontynuacja Planu Inwestycyjnego dla Europy przyspieszy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej, uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
"Liczę, że kontynuacja Planu Inwestycyjnego dla Europy przyspieszy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Jako Polska jesteśmy jednym z liderów jego wdrażania. Skutecznie wykorzystujemy ten mechanizm, aby zmieniać wektory polskiej gospodarki w taki sposób, aby budować jej siłę w oparciu o inwestycje oraz innowacje. Polska wspiera także działania na rzecz eliminacji barier dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE" - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych.
Ministrowie podczas posiedzenia Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, które 6 grudnia odbyło się w Brukseli, uzgodnili projekt rozporządzenia, które przedłuża do 2020 r. działanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Projekt zakłada zwiększenie liczby i wartości wygenerowanych inwestycji.
Komisja Europejska zaprezentowała także priorytety gospodarczo- społeczne UE na nadchodzący rok, rozpoczynając w ten sposób kolejny cykl Semestru Europejskiego.
"Z zadowoleniem przyjmuję propozycje kontynuacji dotychczasowych priorytetów gospodarczych, tj. pobudzenie inwestycji, dalsze reformy strukturalne oraz odpowiedzialną politykę budżetową" - stwierdził Morawiecki.
(ISBnews)