Rząd zajął się dokumentem na wniosek wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Kolejna międzynarodowa wystawa EXPO będzie organizowana w stolicy Kazachstanu Astanie pod hasłem „Energia przyszłości”. Będzie trwała od 10 czerwca do 10 września 2017 r. Wystawa EXPO jest najważniejszą i najbardziej prestiżową imprezą promocyjną na świecie i jest wyjątkową okazją do wykreowania pozytywnego wizerunku państw w niej uczestniczących. Polska ma tam zaprezentować się jako nowoczesny kraj o silnym potencjale pracowitych i wykształconych ludzi, którzy szanują swoją tradycję i historię - zakłada koncepcja programowa.

Zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i wizerunkowej Polska zostanie przedstawiona jako ważny partner w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także jako gospodarczy i polityczny lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Hasłem polskiej obecności na EXPO 2017 będzie: „Poland: Creative people, smart energy” - informuje CIR w komunikacie.

Dzięki wystawie nasz kraj będzie chciał wzmocnić swoje kontakty gospodarcze z Kazachstanem oraz całym rejonem Azji Centralnej. Chodzi m.in. o wspieranie polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowanie trwałych relacji handlowych. Dotyczy to także współpracy naukowej w szczególności w takich obszarach jak czyste technologie węglowe, nowoczesne technologie wydobywcze, innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Wystawa będzie również okazją do promocji kandydatury Polski do organizacji EXPO w 2022 r. w Łodzi, która poświęcona będzie rewitalizacji obszarów miejskich.

Reklama

Nadchodzące EXPO jest szczególnie ważne, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w Azji Centralnej, w Kazachstanie – kraju, z którym Polska powiązana jest wspólną historią, liczną diasporą mieszkających tam Polaków oraz rozwijającą się wymianą handlową.

Kazachstan z kolei postrzega organizację EXPO jako szansę na poprawę infrastruktury, ożywienie stosunków gospodarczych, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, wzrost ruchu turystycznego czy budowę i umocnienie wizerunku kraju.

Organizatorzy EXPO 2017 spodziewają się ok. 2 mln zwiedzających.

Za udział Polski w EXPO 2017 odpowiada Komisarz Generalny Sekcji Polskiej przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju. (PAP)