"Wartość wybranej oferty wynosi 5,8 mln zł netto. Wartość umów wykonawczych zawartych w ramach umowy ramowej do momentu wyboru zamówienia, o którym mowa powyżej, wyniosła 3,1 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Umowa wykonawcza będąca następstwem wyboru oferty zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, podano również.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Usługi Grupy koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym i ochrony zdrowia. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)