Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Unibep

Unibep podpisał dwie umowy na realizację budynków w technologii modułowej w ramach projektu pn. Bispelua Hus A-H w miejscowości Oslo w Norwegii (umowa 1) oraz projektu pn. Lorenskog Stasjonsby B1 -8 Unnarennet w miejscowości Lorenskog Norwegii za łączną wartość odpowiednio: 34,9 mln zł netto i 28,6 mln zł netto, podała spółka. "W odniesieniu do umowy I zamawiającym jest Selvaag Bolig Bispelua KS z siedzibą w Oslo w Norwegii (zamawiający I). Przedmiotem umowy I jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz ośmiu budynków mieszkalnych w technologii modułowej. W realizowanych budynkach znajdą się łącznie 64 mieszkania (inwestycja I). [...] Natomiast w odniesieniu do umowy II zamawiającym jest Selvaag Bolig Stasjonsby I AS, z siedzibą w Oslo w Norwegii (zamawiający II). Przedmiotem zmowy II jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz dziesięciu budynków mieszkalnych w technologii modułowej. W realizowanych budynkach znajdzie się łącznie 50 mieszkań (inwestycja II)" - czytamy w komunikacie.

Rawlplug

Rawlplug ma zamiar założyć spółkę handlową na terenie Republiki Singapuru, podała spółka. Planowany termin uruchomienia spółki to I kw. 2017 r. "Podstawową działalnością spółki będzie sprzedaż towarów oraz produktów grupy kapitałowej Rawlplug S.A. na terenie Singapuru oraz Azji" - czytamy w komunikacie.

Getback

Getback przydzielił obligacje na okaziciela serii GT o łącznej wartości nominalnej 6,2 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz mają formę dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec Holding

Cena sprzedaży jednej akcji Skarbiec Holding ustalona została na poziomie 27 zł, a liczba akcji sprzedawanych przez Skarbiec Holding Limited w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) - na 2,1 mln sztuk, podała spółka. >>>>

LC Corp

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez LC Corp oraz co do pośredniego nabycia przez Leszka Czarneckiego akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 50% udziału w kapitale zakładowym spółki, podała Komisja. >>>>

Kopex

Spółka zależna TDJ - TDJ Equity IV nabyła 100% akcji spółki Partner i tym samym nabyła pośrednio akcje Kopeksu, wskutek czego TDJ przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów na WZA spółki, poinformował Kopex. >>>>

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r., podała KNF. >>>>

Raiffeisen

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Raiffeisen Bank Polska w sprawie decyzji organów podatkowych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych, poinformował bank. W efekcie wynik banku zostanie w tym roku obciążony kwotą 75,9 mln zł. >>>>

Cube.ITG

Oferta Cube.ITG została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Centralnego Ośrodka Informatyki na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT, podała spółka. >>>>

Echo Investment

Echo Prime Assets B.V. - spółka zależna Echo Investment - sprzedała 12,863 mln akcji Echo Polska Properties N.V., stanowiących ok. 2,2% kapitału zakładowego, na rzecz Echo Partners, podało Echo Investment. >>>>

Selena FM

Selena FM uruchomiła w Kazachstanie fabrykę i centrum dystrybucyjne w specjalnej strefie ekonomicznej "Nowe miasto Astana", poinformowała firma. Inwestycja pozwoli na wytwarzanie ok. 120 tysięcy ton nowoczesnej chemii budowlanej rocznie, podano również. >>>>

BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Stanisława Mateusza Kluzy na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. >>>>

Empik Media & Fashion

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Empik Media & Fashion (EMF) przez Penta Investments, podał Urząd. >>>>

Fachowcy.pl Ventures

Fachowcy.pl Ventures dzięki wysokiej sprzedaży w listopadzie jest blisko uzyskania progu rentowności, poinformował prezes Piotr Surmacki. Według stanu na 1 grudnia, z abonamentowego rozwiązania spółki korzysta już 1 979 klientów, czyli o 98% więcej niż przed rokiem, podano także. >>>>

TXM

Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM, obejmującej do 4 mln akcji serii E, została ustalona na 6,2 zł za akcję, podała spółka w aneksie do prospektu. >>>>

Braster

Urządzenie Braster można zakupić w ponad 494 aptekach należących do największych ogólnopolskich sieci, takich jak: Dr Zdrowie, Amica, MaxFarm, Wracam do Zdrowia, Cefarm, Zdrowit oraz Apteka Bliska, poinformowała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź na wniosek Skarbu Państwa powołali w skład rady nadzorczej spółki Wojciecha Andrzeja Myśleckiego, Marka Pietrzaka i Agnieszkę Winnik-Kalembę. >>>>

Radpol

mBank oczekuje od akcjonariuszy Radpolu dokapitalizowania spółki kwotą co najmniej 10 mln zł w celu wzmocnienia płynności w perspektywie najbliższych kwartałów, podał Radpol >>>>

i2 Development

i2 Development rozpoczął budowę biurowca Wielka 27 we Wrocławiu i sprzedaż powierzchni, podała spółka. Obiekt posiadający ponad 9 tys. m2 będzie oddany do użytku w I kwartale 2019 r. >>>>

mBank

mBank analizuje nowe wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące możliwości wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku. Przy obecnych poziomach kapitalizacji banku, zarząd może rozważyć wypłatę dywidendy, poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. >>>>

HubStyle

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w listopadzie br. 1,1 mln zł, co oznacza dwukrotny wzrost r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w listopadzie o ok. 31% r/r do 2 mln zł. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał z Tatneft Europe AG aneks do umowy, który zakłada zwiększenie dostaw ropy do rafinerii Unipetrolu w Litvinovie do 1,62-3,96 mln ton w latach 2017-2019, podał koncern. >>>>

Neuca

Neuca odstąpiła od zawarcia umowy ostatecznej nabycia 100% udziałów w hurtowni farmaceutyków Intra, podała spółka. >>>>

Robyg

Robyg przekazał już ponad 300 z 310 lokali w inwestycji Park Wola Residence nowym mieszkańcom, poinformowała spółka. Grupa Robyg nabyła działkę i rozpoczęła kolejną wolską inwestycję - Forum Wola, gdzie powstanie blisko 920 lokali w 4 budynkach. >>>>

Mennica Polska

Mennica Polska ma obecnie zakontraktowaną produkcję 1,7 mld monet obiegowych dla klientów na świecie w 2017 r., wobec oczekiwanego wolumenu 1,6 mld money w całym bieżącym roku, poinformował dyrektor produkcyjno-operacyjny Siemowit Kalukiewicz. >>>>

Grupa Baltona

Grupa Baltona zanotowała w listopadzie br. wzrost skonsolidowanych przychodów o 16% r/r do 34,45 mln zł, podała spółka. Narastająco spółka zanotowała spadek skonsolidowanych przychodów o 10% r/r za okres styczeń - listopad 2016, które wyniosły 361 mln zł. >>>>