"Łącznie przed zmianą udziału, TDJ posiadała pośrednio poprzez swoje spółki zależne 24 438 tys.akcji Kopeksu, które stanowiły ok. 32,88% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Po zmianie udziału TDJ, posiada pośrednio łącznie 48 931 620 akcji spółki (wliczając w to 276 500 akcji własnych Kopeksu, będącego podmiotem zależnym TDJ, z których nie jest wykonywane prawo głosu), stanowiących ok. 65,83% kapitału zakładowego spółki, podano również.

"Z uwagi na fakt, iż z 276 500 akcji własnych Kopeksu nie jest wykonywane prawo głosu, łącznie dają one 48 655 120 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada ok. 65,46% kapitału zakładowego Kopeksu" - czytamy również.

W ub. tygodniu TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek: Famur, Polskiej Grupy Odlewniczej, Pemug, Zamet Industry, Fugo oraz spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik".

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)