"[Komisja] wyznaczyła dzień 8 czerwca 2017 r. jako termin, do którego powinno nastąpić bezpośrednie i pośrednie nabycie akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Open Life w liczbie zapewniającej przekroczenie przez zawiadamiających 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 50% udziału w kapitale zakładowym spółki" - czytamy dalej.

Wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez LC Corp kontroli nad spółką Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie.

LC Corp B.V. jest spółką z grupy, w której podmiotem ostatecznie dominującym jest Leszek Czarnecki.

Open Life to podmiot z grupy Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., która należy do grupy Talanx. Open Life prowadzi działalność na rynku ubezpieczeń na życie.

(ISBnews)