mBank oczekuje od akcjonariuszy Radpolu dokapitalizowania spółki kwotą co najmniej 10 mln zł w celu wzmocnienia płynności w perspektywie najbliższych kwartałów, podał Radpol


"Bank zwrócił się do zarządu spółki o przekazanie radzie nadzorczej spółki informacji, iż bank oczekuje włączenia się przez akcjonariuszy spółki do procesu restrukturyzacji spółki, poprzez podniesienie kapitału w kwocie pozwalającej na istotne wzmocnienie płynności spółki. Wyrażone w piśmie oczekiwania banku odnośnie poziomu dokapitalizowania spółki przez akcjonariuszy określone zostały na kwotę minimum 10 mln zł w perspektywie najbliższych kwartałów i sezonu sprzedażowego 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

W tym samym piśmie mBank wskazał, że przeprowadził analizę sytuacji finansowej Radpolu, z której wnioski będą prezentowane na posiedzeniu komitetu kredytowego zarządu banku.

"W piśmie przedstawiciele banku wskazali, że będą wnioskować do komitetu kredytowego zarządu banku o niewyciąganie wobec spółki negatywnych konsekwencji przewidzianych umową" - podano także.

Zarząd Radpolu planuje zwrócić się do rady nadzorczej o omówienie powyższych kwestii na posiedzeniu zaplanowanym na 12 grudnia br.

Radpol poinformował w połowie października, że jego wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 7,13x na koniec września, w stosunku do wymaganego w umowie z mBankiem na poziomie 4x.

W połowie września Radpol porozumiał się z mBankiem w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Podniesiono wówczas wymagany poziom wskaźnika długu netto do EBITDA do 4x wobec wcześniej wymaganego 3,5x.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)