Quercus TFI miało 10,19 mln zł straty netto, 16,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 10,19 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie spółka podała, że odnotowała 10,19 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danyc. Bez zdarzeń jednorazowych tj. bez rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack zysk netto wyniósł 21,1 mln zł.

"Niższa baza aktywów pod zarządzaniem w 2018 r. wpłynęła na obniżenie wyników finansowych Quercus TFI S.A. Przychody netto ze sprzedaży za 2018 r. osiągnęły poziom 86 mln zł (119 mln zł 2017 r.). Wpływ jednorazowej rezerwy na ekspozycję na obligacje spółki GetBack S.A spowodował powstanie raportowanej straty netto na poziomie -10,2 mln zł. Bez tego zdarzenia jednorazowego zysk netto w 2018 roku wyniósłby 21,1 mln zł" - czytamy w liście prezesa Quercus TFI Sebastiana Buczka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,79 mln zł wobec 41,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,75 mln zł w 2018 r. wobec 119,1 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 r. naszym celem jest odbudowa biznesu po trudnym roku poprzednim. Z początkiem nowego roku wdrożyliśmy nową strategię Q.2019. Będziemy dążyć do poprawy wyników inwestycyjnych, zwiększenia aktywów pod zarządzaniem i do dobrej współpracy z kluczowymi dystrybutorami – instytucjami finansowymi, działającymi głównie w segmencie klientów private banking. Napływ nowych środków i wzrost aktywów pod zarządzaniem będzie jednak uwarunkowany sytuacją na rynkach finansowych, osiąganymi wynikami inwestycyjnymi oraz zmianami regulacyjnymi, w tym implementacją regulacji Mifid II" - dodał w liście prezes Quercus TFI.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.


(ISBnews)