"Kontrahent będzie kupować od emitenta produkty we własnym imieniu i dokonywał ich dalszej sprzedaży na rzecz zainteresowanych podmiotów. Umowa ma charakter dystrybucji niewyłącznej, natomiast w przypadku dokonania przez kontrahenta zamówienia produktów za łączną kwotę ponad 5 mln USD rocznie, otrzyma on wyłączność na sprzedaż produktów na terytorium Korei Południowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia o dalsze okresy" - czytamy w komunikacie.

Strony będą również kontynuować współpracę określoną w liście intencyjnym, tj. w zakresie stworzenia symulatora medycznego dotyczącego zjawisk związanych z wirusem SARS-COV-2 oraz wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem i realizacją produktów, podkreślono.

"Jednocześnie kontrahent zobowiązał się do promowania produktów emitenta oraz samego emitenta na terytorium Korei Południowej" - czytamy dalej.

9 czerwca InventionMed podpisał list intencyjny o współpracy z Proster Company Limited w sprawie prac nad symulatorami TutorDerm oraz wirtualną strzykawką.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)