GUS, przy okazji badania koniunktury w kwietniu dołączył dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. Zawiera on pytania dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstwa, zmiany poziomów zamówień składanych przez przedsiębiorstwo oraz składanych u niego, wpływ pandemii na dostępność pracowników, plany inwestycyjne.

Z badania wynika, że w przypadku budownictwa odsetek firm, dla których konsekwencje pandemii mogą zagrażać stabilności wynosi 11,1 proc., w przypadku handlu hurtowego 7,2 proc., handlu detalicznego 11,7 proc., transportu 16,9 proc., a gastronomii i zakwaterowania 34,3 proc. (PAP Biznes)

map/ ana/ je/