"W związku z panującą pandemią COVID-19 i jej krótkoterminowym wpływem na ogólną sytuację ekonomiczną, spółka wystąpiła z wnioskiem o odroczenie spłaty zadłużenia kapitałowego, którego termin płatności, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu zamiennego, upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z warunkami odroczenia w dniu 30 czerwca 2020 r. spółka zapłaci 2 mln USD z zadłużenia należnego do spłaty, natomiast spłata pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD, została odroczona o 12 miesięcy. Na mocy porozumienia w sprawie odroczenia spłaty spółka i EBOR do dnia 18 grudnia 2020 r. dokonają restrukturyzacji warunków umowy kredytu zamiennego oraz umów finansowania" - czytamy w komunikacie.

Spółka otrzymała również od EBOR formalne zwolnienie z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym za okres do 30 czerwca 2020 r., podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)